Profil spoločnosti

FIDECON, s.r.o. od svojho vzniku v roku 2006 patrí medzi nezávislé, dynamické poradenské spoločnosti.

Pôsobíme na Slovensku a v okolitých krajinách. Naše znalosti lokálnych podmienok, schopnosť analyzovať podnikateľské podmienky zákazníkov a porozumieť ich strategickým prioritám nám dáva predpoklad k budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov.

Stoja za nami skúsenosti a odborné znalosti konzultantov, ktorí realizovali významné projekty v oblasti manažérskeho, procesného a IT poradenstva. Pomáhame našim zákazníkom zlepšovať ich výkonnosť inovatívnymi ale aj osvedčenými spôsobmi.

Partneri

Súčasťou nášho prístupu je aj schopnosť vytvárať aliancie s významnými poradenskými a technologickými spoločnosťami. Kombinácia našich znalostí a ich služieb a produktov stojacich na vrchole poradenskej pyramídy a technologického vývoja, nám umožňuje poskytnúť zákazníkovi vysoko konkurenčné riešenia.
 

Naše hodnoty

 

Naši spolupracovníci

Základným predpokladom poskytovania kvalitných služieb v oblasti poradenstva je výber kreatívnych a dynamických konzultantov. Vytvárame vysoko odborné tímy zložené zo skúsených profesionálnych konzultantov.

Profesionálne znalosti našich pracovníkov zahŕňajú odborné vedomosti, znalosť odvetvia zákazníka ako aj podnikateľského prostredia. Vysoká úroveň vedomostí a skúseností je zabezpečená vytvorením podmienok pre priebežné zvyšovanie odbornosti a investíciami do vzdelávania.